Lubuskie Forum Akwarystyczne

Pełna wersja: Wpływ częstości karmienia na wzrost i ubarwienie ryb oraz na parametry wody
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Istnieje wiele teorii na temat częstości karmienia ryb, od przekarmiania, karmienia kilka razy dziennie drobnymi porcjami po kilkudniowe głodówki. Aby poznać wpływ częstości karmienia na wzrost i ubarwienie ryb oraz na parametry wody, badaniu poddano 10 Gupików pawie oczko (Poecilia reticulata) urodzonych 30.1.2016r. Tego samego dnia wyżej wymienione gupiki umieszczono po 5 w dwóch identycznych zbiornikach, z taką samą ilością wody (1l) o tych samych parametrach.
pH 6,9
ilość substancji rozpuszczalnych w wodzie 124 ppm
KH 4 stopnie niemieckie
GH 6 stopni niemieckich
NO3- 15 mg/l
NO2- 0 mg/l
NH3/NH4+ 0 mg/l
Zbiorniki oznaczono literami A i B, gdzie A oznacza karmienie codzienne, B oznacza karmienie co drugi dzień. Zastosowano pokarmy takie jak IchtioVit, OvoVit, BioVit, Vitality and Color, Tetra Delica. Co kilka dni robiono podmiany takiej samej ilości wody w obu zbiornikach.

Stan wyjściowy (tj. z 30.1.2016r.):

[Obrazek: 2co3o5z.jpg]

Po 5 gupików w każdym zbiorniku, parametry wody jak wyżej.


Stan z 30.3.2016r.:

[Obrazek: 8w9kt2.jpg]

Nadal po 5 gupików w każdym zbiorniku. W zbiorniku A, gdzie karmienie odbywało się codziennie, rybki są nieco większe niż w zbiorniku B (karmienie co drugi dzień). W zbiorniku A pH było większe (7,1) niż w zbiorniku B (6,9), ilość substancji rozpuszczalnych w wodzie była większa (118 ppm) niż w zbiorniku B (109 ppm). Twardość węglanowa (KH) była większa w zbiorniku A (5 stopni niemieckich) niż w zbiorniku B (4 stopnie niemieckie). Twardość ogólna (GH) w obu zbiornikach była taka sama i wynosiła 5 stopni niemieckich. Zawartość azotanów w obu zbiornikach również była taka sama i wynosiła 5 mg/l. Stwierdzono brak zawartości azotynów w obu zbiornikach. Zawartość amoniaku/jonów amonowych w zbiorniku A wynosiła 0,01 mg/l, natomiast poziom amoniaku/jonów amonowych w zbiorniku B wynosił zero.

1.4.2016r.:
Przeniesiono razem z wodą odpowiednio rybki ze zbiorników 1 litrowych A i B do zbiorników 5 litrowych, które oznaczono odpowiednio A i B (A – karmienie codziennie, B – karmienie co drugi dzień).
29.4.2016r.:
Zdechł 1 gupik ze zbiornika A. W zbiorniku A pozostały 4 gupiki, w zbiorniku B jest nadal 5 gupików.

29.5.2016r.:
Zdechł 1 gupik w zbiorniku B. Są po 4 gupiki w obu zbiornikach.

14.7.2016r.:
Zdechł 1 gupik w zbiorniku B. Są 4 gupiki w zbiorniku A i 3 gupiki w zbiorniku B.

22.8.2016r.:
Zdechł 1 gupik ze zbiornika B. Są 4 gupiki w zbiorniku A i 2 gupiki w zbiorniku B.

20.9.2016r.:
Zdechł 1 gupik ze zbiornika B. Są 4 gupiki w zbiorniku A i 1 gupik w zbiorniku B.

22.12.2016r.:
Zdechł 1 gupik ze zbiornika A. Są 3 gupiki w zbiorniku A i 1 gupik w zbiorniku B.

25.12.2016r.:
Zdechł 1 gupik ze zbiornika A. Są 2 gupiki w zbiorniku A i 1 gupik w zbiorniku B.

24.2.2017r.:

[Obrazek: rcshsk.jpg]

Nadal są 2 gupiki w zbiorniku A i 1 gupik w zbiorniku B. Jeden gupik ze zbiornika A jest nieznacznie większy i mocniej ubarwiony niż gupik ze zbiornika B, natomiast drugi gupik ze zbiornika A jest mniejszy i bledszy niż gupik ze zbiornika B (choć kolor i jego nasycenie może być także kwestią dziedziczenia). W zbiorniku A pH miało mniejszą wartość (7,0) niż w zbiorniku B (7,5). Twardość węglanowa w zbiorniku A była mniejsza (5 stopni niemieckich) niż w zbiorniku B (10 stopni niemieckich). Twardość ogólna w zbiorniku A była mniejsza (12 stopni niemieckich) niż w zbiorniku B (21 stopni niemieckich). Natomiast poziom azotanów w zbiorniku A był większy (25 mg/l) niż w zbiorniku B. Także poziom azotynów w zbiorniku A był większy (0,5 mg/l) niż w zbiorniku B (0,3 mg/l). Natomiast poziom amoniaku/jonów amonowych w zbiorniku A był mniejszy (0,01 mg/l) niż w zbiorniku B (0,06 mg/l).
Na stan obecny można stwierdzić, że przy codziennym karmieniu narybek/dorastające rybki mają większą szansę przeżycia i są bardziej dorodne. Jednakże długotrwałe codzienne karmienie zwiększa poziom azotanów i azotynów a także ilość substancji rozpuszczalnych w wodzie. Natomiast przy karmieniu co drugi dzień narybek/dorastające rybki mają mniejsze szanse przeżycia, są mniej dorodne. Przy długotrwałym karmieniu co drugi dzień poziom azotanów, azotynów i substancji rozpuszczalnych w wodzie jest mniejszy, jednakże poziom amoniaku/jonów amonowych jest wyższy niż przy codziennym karmieniu.
Przekierowanie