Lubuskie Forum Akwarystyczne

Pełna wersja: Aquafix NH3
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Aquafix NH3 - woreczki przepływowe z sorbentem glinokrzemianowym o specyficznej dużej zdolności wiązania kationów amonowych NH4+. Związki amonowe powstają w pierwszym etapie azotowej przemiany białek. Gdy pH wody wzrasta powyżej 7 istnieje zagrożenie uwalniania się trującego dla ryb amoniaku NH3. Zastosowanie filtraxu NH3 pozwala usunięcie tych potencjalnie groźnych jonów, zapobiega również powstawaniu dalszych produktów przemiany azotowej - w szczególności trujących azotynów i azotanów będących częstą przyczyną rozwoju glonów.
Przekierowanie