Lubuskie Forum Akwarystyczne
Reintrodukcja - Wersja do druku

+- Lubuskie Forum Akwarystyczne (http://akwarystyczne.info)
+-- Dział: Kompendium Wiedzy Akwarystycznej (/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Dział: Słownik akwarysty (/forumdisplay.php?fid=18)
+---- Dział: Q - T (/forumdisplay.php?fid=93)
+---- Wątek: Reintrodukcja (/showthread.php?tid=2271)Reintrodukcja - marcinsz30 - 15.04.2012 23:04

Reintrodukcja– w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Służy odbudowaniu populacji, przykładem jest Ameka Wspaniała i próby odbudowania jej populacji w jedynym miejscy jej życia: rzece Río Ameca